LED dla uczelni wyższych i pomorskich szkół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: „LED dla uczelni wyższych”, „LED dla pomorskich szkół”.   „LED dla uczelni wyższych” Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiektach dydaktycznych uczelni publicznych,... więcej »

Program „LED – Oświetlenie Energooszczędne”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego związanego z modernizacją oświetlenia pod nazwą „LED – Oświetlenie Energooszczędne”. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie modernizacji oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie energooszczędne,... więcej »

Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.W ramach... więcej »

Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

 Artykuł opublikowany w numerze 3 Oświetlenie LED przedstawia aspekty przygotowania umowy EPC oraz inne możliwości wsparcia finansowego inwestycji w modernizację oświetlenia ulicznego. Opisane zagadnienia: Umowa EPCDokumentacja przetargowa Główne elementy umowy o poprawę efektywności energetycznej Zużycie energii w odniesieniu do stanu wyjściowego Finansowanie z innych źródeł... więcej »